Miljøkvalitet AS

Miljøkvalitet as har adresse Jarnes Industripark,
6222 Ikornnes, og er eit datterselskap av O Tenden Holding as.

Miljøkvalitet as har som vedtaksfesta formål:
”Sette avfallshandtering i system for næringslivet, slik at kostnadane for næringslivet blir redusert, og omsynet til miljøet blir ivareteke. Miljøkvalitet as skal vere næringslivskundane sitt beste val”.

Miljøkvalitet as vart etablert i si noværande form i 2004. Selskapet driv i dag innsamling, mottak og sortering av avfall frå industrikundar på Sunnmøre.

Miljøkvalitet as har mottak og sorteringsanelgg for alle typar avfall.

Miljøkvalitet as har vidaretransport av innsamla/sortert avfall til godkjend slutthandsamar i samarbeid med Tenden Miljø as.

I samarbeid med Tenden Miljø as i Stryn og på Otta, dekker Miljøkvalitet as områda Sunnmøre, Nordfjord, Sunnfjord og Gudbrandsdalen.Miljøkvalitet as har:
”Løyve til etablering og drift av avfallsorteringsanlegg i Sykkylven samt mottakt og mellomlagring av farleg avfall” gjeve av Fylkesmannen i Møre og Romsdal datert 8.11.2004

  • x

© Miljøkvalitet AS – Alle rettigheter reservert  | Utviklet av Cateno AS — Powered by CLAW Claw